Pożyteczne nowości w Grodzie Kraka

Pożyteczne nowości w Grodzie Kraka

Wśród wielu miast w kraju, Kraków wybija się zarówno w temacie kultury i akademickim, ale również na licznych odmiennych obszarach. Zaczyna być regionem przyjaznym do…